តើមេឈ្មួញយកគ្រឿងចក្រឈូសឆាយរំលោពយកដីគម្របព្រៃរបស់រដ្ឋប្រមាណ៣ពាន់ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឈ្មោះចាន់ គៀន ឈ្មោះព្រហ្ម ហួយនិងឈ្មោះលីម៉ាន អាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរឬទេ??មានវីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *