សមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលបានចុះបង្ក្រាបឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ នៅព្រុំប្រទល់៣ខេត្តសម្រួលអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមទឹកធ្វើប្រហុក ផ្អក

សមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលបានចុះបង្ក្រាបឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ នៅព្រុំប្រទល់៣ខេត្តសម្រួលអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមទឹកធ្វើប្រហុក ផ្អក ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖សមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់រដ្ឋបាលជលផល ថ្នាក់កណ្តាល រួមមានកម្លាំងនាយកដ្ឋានកិច្ចការិយាល័យវិវាទ កម្លាំងនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនិតិកម្ម សហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋានខាងត្បូងនិងខាងជើងបឹងទន្លេសាប សង្កាត់ ផ្នែកជលផលឃុំ ផាត់សណ្ដាយ សង្កាត់ស្រុកឃុំឆ្នុកទ្រូ ផ្នែកជលផលផ្សារឆ្នាំង សង្កាត់ ផ្នែកជលផលកំពង់លួងនិងក​ម្លាំង ខណ្ឌ​រដ្ឋបាលជលផល កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ និងពោធ៌សាត់មានគ្នាចំនួន២២នាក់ ដឹកនាំដោយលោក…

Read More