លើកទីមួយហើយដែល រដ្ឋបាលស្រុកបរិបូណ៌ និងអ្នកសារព័ត៌មាន ជួបពិភាក្សាសំណេះសំណាលគ្នាឱ្យបានស្និទ្ធ ស្នាល ដើម្បីរួមគ្នាជួយដល់សង្គមជាតិ

កំពង់ឆ្នាំង៖ នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាល រដ្ឋបាលស្រុកបរិបូណ៌នឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្នុងស្រុកបរិបូណ៌ប្រមាណ៥អង្គភាពនិង លោកយិនសារិន អភិបាល ខណៈអភិបាលស្រុក និងលោកផល សុភាព អភិបាលរងស្រុកបរិបូណ៌ បានជួបសំណេះសំណាល ឱ្យមានការជិតស្និទ្ធ និងរួមគ្នាជួយដល់សង្គមជាតិ ព្រោះថា អង្គភាពទាំងពីរនេះមានគោលដៅស្របគ្នាក្នុងការជួយដល់សង្គមជាតិ ក្នុងនោះសហការគ្នា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនូវព័ត៌មានក្លែងក្លាយនឹងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ រាល់សមិទ្ធផល ផ្សេងៗ ដែលបានមកពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ស្រុកដែលបានអភិវឌ្ឍនាពេលកន្លងមក…

Read More

លោកសាំង គឹមស៊ន មេឃុំឆ្នុកទ្រូ បានយកអំណោយ ផ្ទាល់ខ្លួន យកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ គ្រួសារ កំពុងធ្វើចិត្តាឡីស័ក នៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ លោកសាំង គឹមសន មេឃុំឆ្នុកទ្រូបានអញ្ចើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ គ្រួសារ ដែលកំពុងធ្វើចិត្តាឡីស័ក នៅស្របផ្លូវលេខ៥២ចំណុចសាលាដំណាក់ដើមចង្កែង ស្ថិតនៅភូមិឆ្នុកទ្រូឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូណ៌ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ -លោកសាំង គឹមស៊ន បានចុះសួរសុខទុក្ខ សំណេះសំណាលនិងចែកអំណោយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ គ្រួសារ ដែលកំពុងធ្វើចិត្តាឡីស័ក នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហាឆ្នាំ…

Read More

លោកសាំង គឹមស៊ន មេឃុំឆ្នុកទ្រូ បានយកអំណោយផ្ទាល់ខ្លួន យកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ គ្រួសារ កំពុងធ្វើចិត្តាឡីស័ក នៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ លោកសាំង គឹមសន មេឃុំឆ្នុកទ្រូបានអញ្ចើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ គ្រួសារ ដែលកំពុងធ្វើចិត្តាឡីស័ក នៅស្របផ្លូវលេខ៥២ចំណុចសាលាដំណាក់ដើមចង្កែង ស្ថិតនៅភូមិឆ្នុកទ្រូឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូណ៌ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ -លោកសាំង គឹមស៊ន បានចុះសួរសុខទុក្ខ សំណេះសំណាលនិងចែកអំណោយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ គ្រួសារ ដែលកំពុងធ្វើចិត្តាឡីស័ក នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហាឆ្នាំ…

Read More