លោកគឹម រស្មីមេប៉េអឹមខេត្តរតនគីរីប្រឈមការចាប់ខ្លួននិងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិបើតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្រាវជ្រាវរកឃើញមានការជាប់ពាក់ពន្ធ័ក្នុងករណីប្រព្រឹតអំពើពុករលួយនោះ(វីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *