ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ដីឡើងថ្លៃប្រល័យដីរដ្ឋ អាងស្តុបទឹកអន្ទង់ក្រវៀន ជាង ១០០ហិកតាកំពុងតែបាត់បង់ជាបណ្តើរៗដោយសារតែអាជ្ញាធរស្រុកឧត្តុង និងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្ងំនៅស្ងៀមចាំទទួលប្រយោជន៍{មានវីដេអូ}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *